TARIEVEN

Geconventioneerd.

De verplichte ziekteverzekering komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen.
U vindt de huidige tegemoetkomingen op http://www.riziv.fgov.be

Indien uw behandeling niet in aanmerking komt voor terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering, kan u nog beroep doen op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. De mate van terugbetaling varieert naargelang de mutualiteit.

tarieven

logopedie@sofiecallewaert.be     |     Ieperstraat 92 - 8830 Hooglede     |     T 051 69 08 69     |     © Sofie Callewaert